SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
OPĆINA MATULJI

62.

Na temelju stavka članka 14.. Stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« PGŽ broj 26/09, 38/ 09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 07/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Matulji za 2019. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2019. (»Službene novine« broj 43/18 i 16/19), članak 29. mijenja se i glasi:

»Obveze po danim jamstvima iskazane su u računu prihoda i rashoda Proračuna za 2019. g., razdjel 002- Jedinstveni upravni odjel, Program 2016 - Gradnja vodnih građevina, Aktivnost K20161- Vodoopskrba u iznosu od 2.000.000 kuna.

Obveze na ime otplate glavnice i kamata po kreditu Erste banke za zemljište Miklavja i kapitalne projekte, te troškove plaćanja novog kredita iskazane su u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2019., razdjel 002- Jedinstveni upravni odjel, Program 2017- Upravljanje imovinom, Aktivnost A20173 - izdaci financiranja u iznosu od 2.350.000 kuna.

Općina se u 2019. g. planira dugoročno zadužiti do iznosa od 23.050.000 kn za kapitalne projekte planirane Proračunom za 2019. godinu i to:

- K20174 Otkup zemljišta za RZ Miklavija u iznosu od 5.000.000 kn,

- K201716 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Dr .Andrija Mohorovičić Matulji u iznosu od 7.000.000 kn, K201722 Energetska obnova K201726 Unutarnje uređenje zgrade Općine Matulji u iznosu od 2.200.000 kn

- K20122 Sanacija i zatvaranje odlagališta »Osojnica, Energetska obnova zgrade škole i vrtića Jušići, K201723 Energetska obnova OŠ Dr. Andrija Mohorovičić Matulji, K201724 Energetska obnova zgrade Općine Matulji, K201725 Energetska obnova zgrade škole i vrtića Rukavac, u ukupnom iznosu od 8.850.000 kuna.

Očekivani iznos ukupnog duga Općine na kraju 2019.godine iznositi će 32.215.000 kuna što uključuje:

a. glavnicu po osnovi kredita Erste banke za zemljište Miklavja i kapitalne projekte u iznosu od 6.565.000

b. dana jamstva za izgradnju vodoopskrbe u iznosu od 2.600.000 kuna,

c. glavnicu po osnovi kredita iz stavka 3.ovog članka u iznosu od 23.050.000 kuna

Ugovore o kreditu potpisuje općinski načelnik uz prethodno mišljenje Ministarstva financija odnosno suglasnost Vlade RH.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/19-01/0015

Ur. broj: 2156/04-01-3-3-39-19-2

Matulji, 29. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oecc., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=51211&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr