SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 21. Petak, 29. srpnja 2005.
GRAD KRALJEVICA
20

18.

Temeljem članka 3. stavak. 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93), članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) i članka 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice, sve sukladno točki 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2005. godini (»Narodne novine« broj 29/05) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 2. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2005. godine donosi

PLAN
operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za
Republiku Hrvatsku u 2005. godini za područje
Grada Kraljevice

1. Za građevine i otvorene prostore posebno ugrožene od nastanka i širenja požara potrebno je izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje, donijeti mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na tim prostorima ili građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara. Izrađene planove i donesene mjere potrebno je dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

- točka 10. Programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: DVD Kraljevica i Grad Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

2. Tijekom ljetne sezone od 1. lipnja do 1. rujna uposliti jednoga »sezonskog vatrogasca« u DVD Kraljevica.

Prije upošljavanja, provesti osposobljavanje i opremanje »sezonskog vatrogasca«.

- točka 34. Programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: DVD Kraljevica i Grad Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

3. Od 15. lipnja do 15. rujna 2004. god. ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, koja na licu mjesta poduzima mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, odnosno pravovremeno otkriva, javlja i počinje gasiti požar u samom začetku.

U svezi s indeksom opasnosti, u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora, provoditi povećani broj ophodnji.

- točka 27. Programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: DVD Kraljevica u suradnji s Gradom Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

4. Za vrijeme održavanja većih manifestacija u Gradu Kraljevici, organizirati posebna dežurstva na prostorima gdje se iste održavaju.

Nositelj zadatka: DVD Kraljevica i Grad Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

5. U svezi sa indeksom opasnosti, u danima velikog i vrlo velikog indeksa opasnosti od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru, informirati dežurnu ekipu DVD-a Kraljevice, koja se sastoji od 2 člana o nastaloj situaciji te istu staviti u stanje pripravnosti.

- točka 27. Programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: DVD Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

6. Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.

- točka 31. Programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: DVD Kraljevica i Grad Kraljevica

7. U vrijeme velike i vrlo velike požarne opasnosti ustrojiti motrilačko-dojavnu službu koja će vršiti motrenje sa najviše točke dvorca Frankopan.

- točka 27. Programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: DVD Kraljevica u suradnji s Gradom Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

8. Organizirati i održati informativno-savjetodavni sastanak s predstavnicima Poglavarstva Grada Kraljevice, nositeljima zadataka i svim zainteresiranim za zaštitu od požara, na kojem će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedba aktivnosti zaštite od požara pred turističku sezonu sukladno obvezama proizašlim iz ovog programa i PROGRAMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2005. GODINI.

- točka 12. Programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: Grad Kraljevica i DVD Kraljevica

9. Tijekom sezone vršiti obilazak šumskih puteva i prosjeka, te po potrebi izvršiti njihovo proširivanje za lakši prolaz interventnih vatrogasnih vozila. Naglasak staviti na sljedeće šumske puteve: Bakarac - crkva »Sv. Trojstva« - Križišće, magistralna cesta za Uvalu Scott - Sitovica (Banj), te put »Krčki most« - Bobuši (Šmrika).

- točka 14. Programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: Grad Kraljevica i DVD Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

10. Izvršiti ažuriranje procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda, a osobito šumskih požara.

- točka 42. programa aktivnosti Vlade RH

Nositelj zadatka: Grad Kraljevica i DVD Kraljevica

Izvršitelj zadatka: DVD Kraljevica

11. Sredstva potrebna za ostvarenje ovog plana osiguravaju se u Proračunu Grada Kraljevice.

U slučaju potrebe mogu se koristiti sredstva rezerve, uz obvezu da se prenamijene Rebalansom Proračuna.

12. Ovaj Plan dostavit će se Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.

Klasa: 810-01/05-01/9

Ur. broj: 2170/08-08-05-01

Kraljevica, 20. srpnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr