SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

55.

Na temelju članka 48. stavka 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17), članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine PGŽ« broj 12/13, 18/14 i 4/18), vezano uz članak 6., stavak 3., alineja 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i članak 14., stavak 1., alineja 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 30/15), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 29. sjednici održanoj dana 19. rujna 2019. godine donosi

O D L U K U
o izravnoj dodjeli sredstava Nogometnom klubu
»Vinodol« u 2019. godini

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje iznos izravne dodjele sredstava financijske potpore udruzi - Nogometni klub Vinodol, u svrhu sufinanciranja aktivnosti: Sudjelovanje svih uzrasnih kategorija u sportskim natjecanjima - 3. Hrvatska nogometna liga.

Članak 2.

Odobrava se izravna dodjela sredstava Nogometnom klubu »Vinodol« u iznosu od 350.000,00 kuna, u skladu s člankom 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se Velimir Piškulić, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog za potpisivanje Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udruzi - Nogometni klub »Vinodol«, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 611-01/19-10/4

Ur. broj: 2107/02-01-19-4

Novi Vinodolski, 19. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51250&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr