SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

50.

Na temelju članka 86.Zakona o prostornom uređenju (N.N. RH 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 21.Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 29. sjednici održanoj dana 19. rujna 2019. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izradu Urbanističkog plana
uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T1
6)

Članak 1.

U članku 6.stavak 2. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1, (UPU 20, T16) (u daljnjem tekstu:Odluka) u članku 6.stavak 2.brišu se riječi »max. 15 ha«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/19-20/4

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 19. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51250&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr