SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

179.

Na temelju članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici od 12. rujna 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova
Komisije za uzurpacije Županijske skupštine
Primorsko-goranske županije

I.

Ovom Odlukom imenuje se predsjednik i članovi Komisije za uzurpacije Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, u sastavu:

- Mila Kožul, dipl.iur. - predsjednica;

Alena Brusić, dipl.iur. -zamjenica predsjednice;

- Marina Dereta, dipl.iur. - članica;

Sanda Gržinić, dipl.iur. - zamjenica članice;

- Loris Rak,- član Županijske skupštine - član;

- Ivo Zrilić,- član Županijske skupštine - zamjenik člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja ,a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-56

Rijeka, 12. srpnja 2019.

 

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2112&mjesto=00001&odluka=179
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr