SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 21. Petak, 29. srpnja 2005.
GRAD BAKAR
20

20.

Na temelju članka 90. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 27. srpnja 2005. donijelo je

ODLUKU
o profesionalnom obavljanju dužnosti gradonačelnika

Članak 1.

Gradonačelnik Grada Bakra svoju dužnost obavlja profesionalno.

Članak 2.

Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti iz članka 1. ove Odluke, izabrana osoba ima pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava se u staž osiguranja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-05-7

Bakar, 27. srpnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Zdravko Božičević, dipl. prav., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr