SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

141.

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05- pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 09/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 22. sjednici od 12. rujna 2019. godine donijela

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj
o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za
ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije utvrdilo na sjednici od 26. srpnja 2019. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-11

Rijeka, 12. srpnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2112&mjesto=00001&odluka=141
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr