SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 20. Petak, 22. srpnja 2005.
OPĆINA VRBNIK
22

14.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/2001 i 60/2001), članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) te članka 28. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/014) na 3. sjednici održanoj dana 9. srpnja 2005. godine, donijeta je

ODLUKA
o osnivanju Komisije za popis birača

Članak 1.

Osniva se Komisija za popis birača Općine Vrbnik, koja se sastoji od predsjednika i dva člana, koji imaju svoje zamjenike.

Članak 2.

1. Za predsjednika komisije imenuje se: Ivan Lukarić

Za zamjenika predsjednika imenuje se: Alenka Butković

2. Za člana komisije imenuje se: Zvonko Volarić

Za zamjenika člana imenuje se: Igor Justić

3. Za člana komisije imenuje se: Sanja Polonijo

Za zamjenika člana imenuje se: Marijana Polonijo

Članak 3.

Komisija obavlja poslove sukladno Zakonu o popisu birača.

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za gore navedenu Komisiju obavljat će Ured državne uprave Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-09/01-05/56

Ur. broj: 2142-07-03-05-1

Vrbnik, 9. srpnja 2005.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franjo Toljanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr