SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
OPĆINA BAŠKA

57.

Temeljem članaka 28. i 30. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), članaka 2. i 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 9. rujna 2019. godine donosi

ODLUKU
o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina
Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se pravo na naknadu troškova i pravo na naknadu za rad članovima vijeća nacionalnih manjina u Općini Baška.

Članak 2.

Vijeću nacionalne manjine u proračunu Općine Baška osiguravaju se sredstva za sufinanciranje provođenja aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine.

Članak 3.

Pod pravom na naknadu troškova u smislu ove Odluke podrazumijeva se pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na dnevnice u visini propisanoj odlukom Vlade Republike Hrvatske u visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu.

Članovi vijeća nacionalne manjine ostvaruju pravo na naknadu u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta svog prebivališta do mjesta održavanja sjednice, po svakoj održanoj sjednici vijeća.

Članak 4.

Članovi vijeća nacionalne manjine ostvaruju pravo na naknadu za rad u visini od 50% od iznosa naknade koju ostvaruju članovi Općinskog vijeća Općine Baška.

Naknada za rad članovima vijeća nacionalne manjine pripada po sjednici, a članu vijeća nacionalne manjine koji izostane sa sjednice bit će uskraćena isplata naknade.

Članak 5.

Radi isplate naknade za rad, predsjednik vijeća nacionalne manjine ili od njega ovlaštena osoba po završenoj sjednici dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška - Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo evidenciju nazočnosti članova vijeća nacionalne manjine na sjednici.

Članak 6.

Vijeće nacionalne manjine dužno je dostaviti program rada Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška najkasnije do 1. listopada tekuće godine za iduću godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-8

Baška, 9. rujna 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr