SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 20. Petak, 22. srpnja 2005.
OPĆINA VRBNIK
22

13.

Na temelju članka 35. i 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), te članka 21. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 29/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 3. sjednici održanoj dana 9. srpnja 2005. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrbnik

Članak 1.

Članak 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika. Svoje dužnosti predsjednik ili potpredsjednik mogu obavljati profesionalno te u tom razdoblju ostvaruju pravo na plaću, ili volonterski te u tom razdoblju ostvaruju pravo na naknadu prema posebnoj odluci Općinskog vijeća Općine Vrbnik.«

Članak 2.

Članak 59. u točki 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednik i članovi Vijeća Mjesnog odbora svoj rad obavljaju volonterski i za to primaju naknadu u visini 100,00 kuna neto po sjednici. Naknada iz ovog članka isplaćivat će se polugodišnje i to do kraja lipnja za prvo polugodište te do kraja prosinca za drugo polugodište.

Vijeće Mjesnog odbora sastajat će se jednom mjesečno.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-01/01-05/01

Ur. broj: 2142-07-01-05-1

Vrbnik, 9. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Općinskog vijeća
Franjo Toljanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr