SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 20. Petak, 22. srpnja 2005.
OPĆINA SKRAD
27

26.

Na temelju članka 5., 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 36/01), a u svezi s člankom 2. Proračuna Općine Skrad za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 44/04 i 8/05) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 15. srpnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za
rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Skrad za 2005. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/05), u članku 5. riječi »HRVATSKOJ DEMOKRATSKOJ ZAJEDNICI 1.612,80 kuna« zamjenjuju se riječima »HRVATSKOJ DEMOKRATSKOJ ZAJEDNICI 1.228,80 kuna«, riječi »PRIMORSKO-GORANSKOM SAVEZU 1.190,40 kuna« zamjenjuju se riječima »PRIMORSKO-GORANSKOM SAVEZU 422,40 kuna«, a riječi »SOCIJALDEMOKRATSKOJ PARTIJI HRVATSKE 1.190,40 kuna« zamjenjuju se riječima »SOCIJALDEMOKRATSKOJ PARTIJI HRVATSKE 2.342,40 kuna«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 006-01/05-01/01

Ur. broj: 2112/04-05-01-02

Skrad, 18. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=134&mjesto=51311&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr