SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 20. Petak, 22. srpnja 2005.
OPĆINA DOBRINJ
13

13.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/ 04) i članka 57. Statuta Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana12. srpnja 2005. godine donijelo je

PRVE IZMJENE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2005. godini

Članak 1.
(mijenja se i glasi)

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine za

. javne površine

. nerezvrstane ceste

. javnu rasvjetu

. groblje

Ovim programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa čine:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 9.708.000,00 kn

2. Mjesni samodoprinos 1.877.855,18 kn

3. Kap. pom. iz drž. pror. za vodovod 1.000.000,00 kn

4. Prihodi iz proračuna 30.144,82 kn

U K U P N O 12.616.000,00 kn

A)Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu

. Javne površine

- izgradnja vodovoda Polje 5.500.000,00

- koncepcija vodoopskrbe 220.000,00

- uređenje javnih površina 500.000,00

- uređenje place Dobrinj 400.000,00

- uređenje parkova Šilo 120.000,00

- asfaltiranje terase ambulante Šilo 150.000,00

- popravak obale uz plažu Šilo 400.000,00

- uređenje obale Klimno 300.000,00

- obalni zid Soline 400.000,00

UKUPNO 7.990.000,00

2. Nerazvrstane ceste

- izgradnja ceste do škole 1.200.000,00

- otkup zemljišta 200.000,00

- protupožarni put Dobrinj-Meline 200.000,00

- sufinanciranje asfalta Dobrinj-Kras ŽUC 300.000,00

- asfaltiranje Šila 240.000,00

- asfaltiranje Soline 150.000,00

- pješačka staza Dobrinj 100.000,00

- uređenje parkirališta Dobrinj 200.000,00

- uređenje ceste Soline - Brabonjak 110.000,00

- asfaltiranje Rasopasno - Sv. Ivan 150.000,00

- proširenje ceste Klimno 100.000,00

- asfalt Rasopasno i Čižići 226.000,00

UKUPNO 3.176.000,00

. Groblje

- izgradnja grobnica u Sužanu i Polju 350.000,00

- groblje Dobrinj 200.000,00

- ostala groblja 200.000,00

- mrtvačnica Kras 200.000,00

UKUPNO 950.000,00

. Javna rasvjeta

- kandelaberi Šilo 100.000,00

- kandelaberi Čižići 100.000,00

- ostala mjesta 150.000,00

- usluge tekućeg i inv. odr. opreme 150.000,00

UKUPNO 500.000,00

UKUPNO 12.616.000,00

Klasa: 400-08/04-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-03-3

Dobrinj, 12. srpnja 2005.

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik vijeća
Neven Komadina, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=134&mjesto=51514&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr