SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

115.

Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14- RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/ 16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 17. lipnja 2019. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole Omišalj, Omišalj

I.

Višnja Dorčić-Kereković, Dragica Vukušić i Jelena Bigović kao predstavnici osnivača imenuju se na dužnost članova Školskog odbora Osnovne škole Omišalj, Omišalj.

II.

Mandat novoimenovanim članovima Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/19-01/22

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-53

Rijeka, 17. lipnja 2019.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2106&mjesto=00001&odluka=115
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr