SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

111.

Na temelju članka XIX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (»Narodne novine« broj 53/19), članka 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 17. lipnja 2019. godine, donio je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane
troškove obrazovanja u Osnovnoj školi Maria
Martinolića, Mali Lošinj (glazbeni odjel)

I.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinj na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2019./2020. godini, kako slijedi:

- godišnja participacija roditelja/skrbnika za prvo dijete iznosi 2.000,00 kuna,

- godišnja participacija roditelja/skrbnika za drugo i svako sljedeće dijete iznosi 1.000,00 kuna.

Olakšice za plaćanje participacije primjenjuju se dok djeca istovremeno (u istoj školskoj godini) pohađaju nastavu.

- roditelj/skrbnik učenika ponavljača ne ostvaruje pravo na umanjenje ili oslobađanje od participacije, osim ukoliko učenik ne ponavlja razred iz zdravstvenih razloga,

- iznimno daroviti učenici koji odlukom ravnatelja pohađaju drugi temeljni predmet, sami snose troškove tog obrazovanja.

Cijena obrazovanja takvih učenika iznosi godišnje 5.000,00 kuna.

- učenik koji ne posjeduje vlastiti instrument, od škole može dobiti na korištenje instrument ili može vježbati u prostoru škole u dogovoreno vrijeme uz plaćanje naknade od 200,00 kuna godišnje.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/19-01/22

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-37

Rijeka, 17. lipnja 2019.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2106&mjesto=00001&odluka=111
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr