SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
GRAD RAB

38.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini (»Narodne novine« broj 35/19), na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Raba, gradonačelnik Grada Raba, dana 18. lipnja 2019. godine, usvaja

PLAN
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara
na području Grada Raba za 2019. godinu

I.

Planom aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2019. godinu utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Grada Raba koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2019. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Rab u 2019. godini.

II.

Subjekti zaštite od požara na području Grada Raba uključeni u protupožarnu sezonu 2019. godine su:

- gradonačelnik Grada Raba,

- Stožer civilne zaštite Grada Raba,

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab,

- Područna vatrogasna zajednica otoka Raba,

- Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti,

- Dundovo d.o.o. za komunalne djelatnosti,

- Hrvatske šume, Šumarija Rab,

- HEP ODS, Elektroprimorje Rijeka - Terenska jedinica Rab,

- HOPS d.o.o. Opatija,

- Zavod za hitnu medicinu PGŽ - Ispostava Rab,

- Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ - Ispostava Rab.

III.

Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovog Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2019. godine izvršenjem zadaća iz točke I. ovog Plana.

IV.

Sastavni dio ovog Plana su kontakt podaci odgovornih osoba u pravnim osobama iz točke II., koji nisu predmet objave.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/19-01/81

Ur. broj: 2169-01-01-19-1-1

Rab, 18. lipnja 2019.

GRAD RAB

GRADONAČELNIK

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr