SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
GRAD RAB

36.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini (»Narodne novine« broj 35/19), Stožer civilne zaštite Grada Raba, na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2019. godine, usvaja

Financijski plan za požarnu 2019. godinu

I.

Konsolidiranim proračunom Grada Raba za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/18) predviđena su financijska sredstva za požarnu sezonu u 2019. godini, kako slijedi:

1. Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice

otoka Raba - 620.000,00 kuna

2. Osnovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab - 360.000,00 kuna

3. Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab - 50.000,00 kuna

II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/19-01/07

Ur. broj: 2169-01-01/1-19-3

Rab, 17. lipnja 2019.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
GRADA RABA

NAČELNIK STOŽERA

Denis Deželjin, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr