SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
GRAD RAB

34.

Na temelju članaka 10. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/ 11, 68/13, 30/14 i 32/19) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradonačelnik Grada Raba dana 17. lipnja 2019. godine donosi

ODLUKU
O PROGLAŠENJU POVREMENE PRIGODNE PRODAJE (TRGOVAČKO-TURISTIČKOG SAJMA) NA PODRUČJU GRADA RABA U 2019. GODINI

Članak 1.

Na području Grada Raba održat će se više povremenih prigodnih prodaja - trgovačko - turističkih sajmova i fešti tijekom turističke sezone od mjeseca lipnja do rujna 2019. godine i to:

- U naselju Supetarska Draga - dana 29. lipnja 2019. godine - blagdan Sv. Petra (Petrova) na igralištu Područne Osnovne škole Supetarska Draga, te u dane 19. srpnja, 08. kolovoza i 23. kolovoza 2019. godine - ribarske fešte - ribarske noći (na području kod starog restorana Malin u naselju Donja Supetarska Draga).

- U naselju Barbat - u dane 22. lipnja, 06. srpnja, 06. kolovoza i 24. kolovoza 2019. godine - ribarske fešte Kaštel - organizator udruga Komin (Vela riva na Kaštelu u naselju Barbat), dana 16. srpnja 2019. godine - fešta Karmenica - organizator ŠD Dolin - ( na igralištu Područne Osnovne škole u naselju Barbat) i dana 14. kolovoza 2019. godine - fešta Vela Gospa - organizator ŠD Dolin - (na igralištu Područne Osnovne škole u naselju Barbat).

- U naselju Kampor - u dane 17. srpnja, 07., 17. i 28. kolovoza 2019. godine - ribarske fešte te 16. rujna 2019. godine - fešta za blagdan Sv. Eufemije (boćalište u naselju Kampor).

- U naselju Rab - u dane 25., 26. i 27. srpnja 2019. godine (manifestacija Rapska Fjera u starogradskoj jezgri Grada Raba), 15. kolovoza 2019. godine (Vela gospa u starogradskoj jezgri Grada Raba), 5. rujna 2019. godine (fešta na Trgu Slobode u starogradskoj jezgri Grada Raba) i 30. prosinca 2019. godine (fešta na Trgu Slobode u starogradskoj jezgri Grada Raba).

- U naselju Banjol - dana 05. kolovoza 2019. godine - pučka fešta Šištovica (na Artiću).

- U naselju Mundanije - dana 21. rujna 2019. godine obilježavanje blagdana Sv. Mateja ( na igralištu Područne Osnovne škole u naselju Mundanije).

Trgovačko-turistički sajmovi održavat će se na navedenim područjima Grada Raba u svrhu zabave i pružanja dodatne izvan pansionske ponude građanima i turistima u turističkoj sezoni.

Članak 2.

Trgovačko - turistički sajmovi organizirani su na način povremenih sajamskih dana.

Radno vrijeme trgovina prigodnih prodaja (štandovi, klupe, trgovački kiosci i dr.) na javnim površinama Grada Raba određuje se na način da, u navedene dane iz prethodnog stavka, mogu započeti svoje poslovanje najranije u 7,00 sati, a završiti s radom najkasnije u 24.00 sata.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/19-01/80

Ur. broj: 2169-01-01-19-1-1

Rab, 17. lipnja 2019.

GRAD RAB

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr