SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
GRAD OPATIJA

60.

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. godine usvojilo je

I. IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2019. GODINU

1. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, br. 43/18), u glavi A. u točki 2. iznos »24.278.000« zamjenjuje se iznosom »25.183.000«.

2. U glavi A, u točki 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a)redovno održavanje komunalne
infrastrukture 20.624.000 kn

b)pojačano održavanje komunalne
infrastrukture 4.559.000 kn«

3. U glavi B.1, točka 2. Održavanje čistoće javnih površina, na kraju podtočke A303009. Intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva, dodaje se novi stavak:

»I. Izmjenom plana povećavaju se ukupna sredstva za 50.000,00 kn prema trendu prisutnom u razdoblju siječanj - svibanj 2019. godine u odnosu na isto razdoblje 2018. g. i procjeni ostvarenja do kraja 2019. godine«

4. U glavi B.1, točka 3. Održavanje zelenih površina i obalnog puta:

a) na kraju podtočke A303013. Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada, dodaje se rečenica: »Zamijenit će se jedna crnika i više palmi na drvoredu u Ul. maršala Tita za što se dodatno osigurava 20.000,00 kn«.

b) na kraju podtočke A303018. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva, dodaje se rečenica: »I. izmjenom povećavaju se sredstva za 50.000,00 kn radi većih utrošaka vode na javnim izljevima, te novog javnog izljeva preuzetog na održavanje u 2019. godini u lučici Ičići«.

5. U glavi B.1, točka 6. Javna rasvjeta, na kraju podtočke A303030. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu, dodaje se rečenica: »I. izmjenom povećavaju se sredstva za električnu energiju sukladno povećanju cijene koju je izvršio HEP od 1. siječnja 2019. godine za 467.000,00«.

6. U glavi B.1, točka 7. Održavanje pomorskog dobra, na kraju podtočke A303035. Javna rasvjeta na obalnom putu, dodaje se rečenica: »I. izmjenom Programa povećavaju se sredstva za električnu energiju sukladno povećanju cijene koju je izvršio HEP od 1. siječnja 2019. godine za 40.000,00 kn«.

7. U glavi B.1, točka 8. Financiranje ostalih komunalnih aktivnosti, na kraju podtočke A303039. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora, dodaje se rečenica: »I. izmjenom Programa se prenamjenjuje dio sredstava MO Poljane (-10.000,00 kn) planiranih za komunalne akcije za druge programe tog odbora, sukladno odluci Vijeća Mjesnog odbora«.

8. U glavi B.2, na kraju podtočke A304027. City bus dodaje se rečenica: »I. izmjenom Programa osigurava se razlika sredstava (15.000,00 kn) prema rezultatu natječaja za obavljanje ovog prijevoza provedenog u ožujku 2019. godine, u kojemu je prijevoznik uračunao povećanje cijene goriva u odnosu na 2018. g.«.

9. U glavi B.2, nakon podtočke A304028, dodaju se podtočke:

»a) A303029. Poticajna naknada za prikupljeni miješani otpad

Sredstva su osigurana prema rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za plaćanje poticajne naknade radi veće količine deponiranog komunalnog otpada u 2017. godinu u odnosu na propisanu Uredbom o komunalnom otpadu (23.000,00 kn).

b) A303030. Pojačani odvoz komunalnog otpada s područja Grada Opatije

Osiguranim sredstvima omogućava se podmirenje troškova drugog tjednog odvoza komunalnog otpada s užeg područja Grada Opatije koji je u primjeni tijekom sezone, počev od 1. lipnja 2019. godine.«.

10. Ova izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 363-01/18-01/274

Ur. broj: 2156/01-01-19-2

Opatija, 18. lipnja 2019.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr