SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
GRAD OPATIJA

59.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 41/10. i 39/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. godine donosi

I. izmjenu Programa
utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

Članak 1.

U članku 1. Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 43/2018.) iznos od 1.000.000 kuna zamjenjuje se iznosom od 1.135.855,00 kuna.

Članak 3.

Ova izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/18-01/10

Ur. broj: 2156/01-03-01-19-2

Opatija, 18. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr