SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

41.

Na temelju članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/ 15, 44/17) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine donijelo je

I. izmjene i dopune
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2019. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/18) članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente, koji je planiran u Proračunu Općine Baška za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 76.000,00 kuna po osnovi površine objekata u kojima se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno- povijesne cjeline, raspoređuje se, kako slijedi:

.sufinanciranje zamjene azbestnih
(salonitnih) krovova 40.000,00 kn

.popločenje trga u Ulici V. Nazora 36.000,00 kn

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-16

Baška, 18. lipnja 2019.

Predsjednica Općinskog vijeća

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr