SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

40.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune
Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška
u 2019. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2019. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/18) članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2019. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

.Dom zdravlja PGŽ - tečaj za trudnice 1.600,00 kn

.veterinarske usluge 35.000,00 kn

.KBC Rijeka 53.000,00 kn

.stalna mjesečna novčana pomoć 46.800,00 kn

.jednokratna novčana pomoć 40.000,00 kn

.sufinanciranje troškova stanovanja 80.000,00 kn

.pomoć u prigodi blagdana
(novčana i namirnice) 15.200,00 kn

.sufinanciranje školske marende
i školskih izleta 16.000,00 kn

.roditeljske naknade za novorođenčad 145.000,00 kn

.pomoć u kući - gerontodomaćica 70.000,00 kn

.sufinanciranje udruga osoba
s invaliditetom 10.000,00 kn

.Crveni križ 46.000,00 kn

UKUPNO: 558.600,00 kn

Sredstva za ostvarenje programa iz stavka 1. osiguravaju se iz sljedećih izvora:

.Opći prihodi - 556.700,00 kuna,

.Pomoći iz proračuna - 1.900,00 kuna.«

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-15

Baška, 18. lipnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr