SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

39.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15, 27/17, 04/08) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Godišnjeg programa
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2019. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2019. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/18) članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2019. godinu:

.sufinanciranje programa, odnosno
aktivnosti udruga u kulturi 211.000,00 kn

.mala škola glagoljice 5.000,00 kn

.sufinanciranje bibliobusa 18.000,00 kn

.Festival folklora otoka Krka 50.000,00 kn

UKUPNO 284.000,00 kn

Sredstva za potrebe obavljanja djelatnosti iz područja kulture iz prethodnog stavka ovoga članka osiguravaju se iz sljedećih izvora:

.opći prihodi - 242.000,00 kuna,

.pomoći iz proračuna - 42.000,00 kuna.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2019. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.financiranje rada dječjeg vrtića 2,460.000,00 kn

.dječji vrtić - nabava opreme 33.865,00 kn

.OŠ - izborna nastava; robotika 35,300,00 kn

.sufinanciranje školske marende, izleti,
predstave 84.200,00 kn

.sufinanciranje produženog boravka 110.000,00 kn

.sufinanciranje rada voditelja 23.431,00 kn

.nabava knjiga 5.000,00 kn

.SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 8.000,00 kn

.Stipendije 144.000,00 kn

.sufinanciranje nabave udžbenika 120.000,00 kn

.sufinanciranje prijevoza učenika
i studenata 15.000,00 kn

.nagrađivanje uspješnih učenika
i mentora 10.000,00 kn

UKUPNO: 3.049.196,00 kn

Sredstva za zadovoljenje potreba u obrazovanju, od predškolskog odgoja do studija, osiguravaju se iz općih prihoda.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-14

Baška, 18. lipnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr