SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

34.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama
u vlasništvu Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 46/12), u članku 7. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno, nadležno tijelo prilikom donošenja odluke o raspisivanju natječaja može utvrditi početnu vrijednost nekretnine i u višem iznosu od tržišne cijene.«

Članak 2.

U članku 7. dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. te se mijenja i glasi:

»(3) U slučaju da nakon provedenog postupka prodaje nekretnine po vrijednosti iz prethodnog stavka ovoga članka ne bude zainteresiranih ponuditelja, tijelo koje je pokrenulo postupak prodaje može u ponovljenom natječaju smanjiti početnu cijenu, ali ne ispod tržišne cijene. »

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-6

Baška, 18. lipnja 2019.

Predsjednica Općinskog vijeća

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr