SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

33.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli
stipendija učenicima i studentima

Članak 1.

U Odluci o dodjeli stipendija učenicima i studentima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/ 03, 54/06, 56/09, 40/13), u članku 4. stavak 1. iza riječi »redoviti studenti« dodaju se riječi », hrvatski državljani...«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se alineja 1. na način da ista glasi:

»- osnovna škola - od 4,70 na više,«

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Prosjek ocjena iz prethodnog stavka uvećava se kandidatima temeljem postignutog uspjeha na školskim i sportskim natjecanjima (od 1. do 3. mjesta) u prethodne dvije godine obrazovanja:

- za uspjeh na međunarodnim natjecanjima prosjek ocjena uvećava se za 0,30,

- za uspjeh na državnim natjecanjima prosjek ocjena uvećava se za 0,10,

- za uspjeh na županijskim natjecanjima prosjek ocjena uvećava se za 0,05.

U slučaju postignutog uspjeha na više natjecanja, uzima se u obzir samo jedan, najbolji uspjeh.«

Članak 4.

U članku 4. dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-5

Baška, 18. lipnja 2019.

Predsjednica Općinskog vijeća

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr