SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 16. Srijeda, 19. lipnja 2019.
OPĆINA MATULJI

44.

Na temelju odredbi članka 86. i 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine broj 55/09, 139/10), članka 1. Prvih izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2019. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 16/19 te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29,14 i 4/15 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 18. lipnja 2019., donosi sljedeću

ODLUKU
O ZADUŽENJU OPĆINE MATULJI

Članak 1.

Općina Matulji zadužit će se kod ERSTE & STAIERMARKISCHE BANKE d.d. Rijeka, uzimanjem dugoročnog novčanog kredita u kunama bez valutne klauzule uz nepromjenjivu kamatnu stopu, u iznosu od 2.200.000,00 kn, a za potrebe financiranja kapitalnog projekta Općine Matulji

K201726 Unutarnje uređenje zgrade Općine Matulji u iznosu od 2.200.000,00 kn,

Članak 2.

Općina Matulji zadužit će se pod sljedećim uvjetima:

- iznos kredita: 2.200.000,00 kn,

- kamatna stopa: 1,27%,

- rok otplate: 13 godina; 52 rata,

- razdoblje počeka: 1 godina,

- način otplate: kvartalno u ratama,

- osiguranje kredita: zadužnica sukladno odredbama članka 214. Ovršnoga zakona (»Narodne novine« broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Matulji za izdavanje zadužnice iz članka 2. ove Odluke, kao sredstva osiguranja povrata kredita.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Matulji za potpisivanje Ugovora o kreditu, po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Odluke stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 401-01/19-01/0074

Ur. broj: 2156/04-01-3-3-05-19-40

Matulji, 18. lipnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2106&mjesto=51211&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr