SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

81.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2019. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu (»Službene novine« broj 41/18), u članku 27. stavku 1. riječi »iznosit će 28.610.945,68 kuna«

zamjenjuju se riječima »iznosi 23.539.368,56«, a brojka »27.595.945,68« zamjenjuje se brojkom »23.357.368,56«.

U stavku 2. brojka »11.305.274,00« zamjenjuje se brojkom »9.832.068,12«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Županija u 2019. godini može izdati jamstva najviše do iznosa 7.800.000,00 kuna.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-68

Rijeka, 30. svibnja 2019.

 

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=00001&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr