SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

73.

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o ublažavanju i otklanjaju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine« broj 16/18), 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/9, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju Županijskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Primorsko-goranske županije

I.

Za članove Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Zlatko Mihelec, Ured Županije, predsjednik,

2. Mladen Brajan, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, zamjenik predsjednika,

3. Duško Milovanović, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove, član,

4. Jasmina Hadžić, Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, članica.

5. Tanja Zatezalo, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, članica.

II.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

1. usklađuje rad gradskih i općinskih povjerenstava,

2. provjerava i utvrđuje konačnu procjenu šteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa svojeg područja,

3. podnosi Državnom povjerenstvu prijedlog s obrazloženjem za odobravanje žurne novčane pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode,

4. po potrebi izravno na terenu i području zahvaćenom prirodnom nepogodom obavlja izvid štete na imovini u kojem mogu sudjelovati predstavnici nadležnih ministarstava odnosno pravne osobe, ovisno o vrsti i posljedicama prirodne nepogode i nastale štete,

5. objedinjuje i prosljeđuje putem Registra šteta Državnom povjerenstvu konačne procjene šteta te konačno izvješće o utrošku sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u gradovima odnosno općinama na području županije,

6. imenuje stručno povjerenstvo na temelju prijedloga općinskog odnosno gradskog povjerenstva,

7. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti,

8. obavlja i druge poslove određene odlukom o osnivanju, odnosno poslove koje provodi u suradnji s Državnim povjerenstvom.

III.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani.

IV.

Članovi Povjerenstva nemaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

V.

Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ured Županije Primorsko-goranske županije.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/14).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-54

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=00001&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr