SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

71.

Na temelju članka 135. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/13, 15/18 i 14/19), članka 44. stavak 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 8. stavak 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove »Priroda« (»Službene novine« broj 42/13) i članka 12. Statuta Javne ustanove »Priroda« (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119 od 19. prosinca 2014.), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 20. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice
Javne ustanove »Priroda«

I.

Irena Jurić, dipl.ing., imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnateljice Javne ustanove »Priroda«, na rok najduže do godinu dana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu dana 3. lipnja 2019. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-50

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=00001&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr