SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

64.

Na temelju članka 62. stavak 5. točka 4. i članka 65. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 20. sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine, donijela

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije za
gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela
Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski

Članak 1.

U članku 4. Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/14) tekst »na vremensko razdoblje od 5 godina« mijenja se tekstom »na vremensko razdoblje od 5 godina i 5 mjeseci«.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru - dalje u tekstu Dodatak Ugovoru.

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja istog.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru potpisuje Župan.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Ana Milaković vlasnica Ugostiteljskog obrta »Maris« Koncesionar je na temelju Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra ispred hotela Lostura, Klenovica, Grad Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/14) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru od dana 1. srpnja 2014. godine sklopljenog na vremensko razdoblje od 5 godina. Sukladno navedenome koncesija traje do 1. srpnja 2019. godine.

Kako prethodni postupak za davanje nove koncesije nije okončan na vrijeme, iako je započet devet mjeseci prije isteka postojeće koncesije, Davatelj koncesije produljuje rok trajanja postojeće koncesije za dodatnih 5 mjeseci u skladu s člankom 62. stavak 5. točka 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), a sve po isteku postojeće koncesije dana 1. srpnja 2019. godine. Cilj je pružanje turističke ponude za vrijeme ljetne sezone kako bi ponuda Koncesionara bila dostupna turistima i posjetiteljima.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-32

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=00001&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr