SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

59.

Na temelju članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 3. stavka 3. Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture (KLASA: 022- 04/16-01/11; URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-26) od 21.ožujka 2016 godine, članka 18. i 28. točke 4. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 20. sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine donijela je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI

I.

Raspoređuju se sredstva za financiranje javnih potreba u području tehničke kulture za 2019. godinu, kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-21

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=00001&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr