SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
OPĆINA PUNAT

36.

Na temelju članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospopdarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11, 56/ 13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17) ) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 29. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o obračunu i naplati
naknade za razvoj

Članak 1.

U Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 49/13) u članku 2. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno, ako isporučitelj vodne usluge oslobodi korisnika plaćanja dijela vodne usluge za količinu vode iznad 200 m3 u slučajevima kvarova na internoj vodovodnoj mreži uzrokovanih višom silom u jednom obračunskom razdoblju, naknada za razvoj obračunat će se na osnovi prosječne potrošnje vode u prethodne dvije godine.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-19-11

Punat, 29. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr