SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
OPĆINA PUNAT

33.

Temeljem članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat, na 20. sjednici održanoj 29. svibnja 2019. donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Punat u 2019. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2019. godini (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 42/18) članak 2. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture financirat će se sredstvima:

1. komunalnog doprinosa 0,00

2. komunalne naknade 2.330.775,77

3. cijene komunalne usluge 0,00

4. naknade za koncesiju 115.811,00

5.. proračuna jedinice lokalne samouprave 0,00

5.a.) ekološka pristojba 300.000,00

5.b.) boravišna pristojba 22.675,00

6. fondova Europske unije 0,00

7. ugovora, naknadama i drugim izvorima 0,00

8. donacija 0,00

UKUPNO 2.769.261,77

 

 

 

Članak 2.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2019. godini (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 42/18) članak 3. točka 2. mijenja se i glasi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-19-7

Punat, 29. svibnja 2019.

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr