SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
OPĆINA PUNAT

30.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18 i 10/19) Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o prijenosu dugotrajne imovine

I.

U Odluci o prijenosu dugotrajne imovine (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 2/19) u točki II. umjesto iznosa 12.842.329,21 kn treba biti iznos: »12.901.305,14 kn«.

II.

U točki III. u stavku 1. dodaje se alineja 6. koja glasi:

»- komunalni doprinos knjigovodstvene vrijednosti 58.975,93 kn«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-19-4

Punat, 29. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr