SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

31.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04 i 63/08), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja na području općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/13 i 8/18), u članku 1., točka 5. mijenja se i glasi:

5. Teodor Ružić, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/4

Ur. broj: 2142-06-19-01-5

Omišalj, 30. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr