SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

37.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13. i 102,17.) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/ 18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA MALOG
LOŠINJA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Izvještaj o Godišnjem izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu sastoji se od:

                                       *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda u Općem dijelu proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, sadrže:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi/izdaci u Posebnom dijelu Proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te se utvrđuje kako slijedi:

Članak 5.

Izvještaj o Godišnjem izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/19-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 30. svibnja 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr