SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD OPATIJA

42.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije na 21. sjednici, održanoj 24. svibnja 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli sponzorstva AK Opatija Motorsport

1. Gradsko vijeće Grada Opatije sponzor je nastupa četiri opatijske posade AK Opatija Motorsport koji će nastupiti na 27. rallyu Opatija koje je održano 4. i 5. svibnja 2019. godine u Opatiji.

2. Gradsko vijeće Grada Opatije dodijelit će sredstva za podmirenje dijela troškova u iznosu od 5.000 kuna na žiro račun AK Opatija Motorsport. Sredstva će se utrošiti za dio troškova kotizacije na natjecanju.

3. Temeljem ovog zaključka gradonačelnik će zaključiti Ugovor o pokroviteljstvu i sponzorstvu.

4. Ovaj zaključak bit će objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-01/19-01/78

Ur. broj: 2156/01-01/01-19-2

Opatija, 24. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr