SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD OPATIJA

41.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93., 29/97, 47/99 i 35/08) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 30/09- ispravak, 07/13, 3/18-ispr. i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti na Statut
Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija

I.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija.

II.

Ovaj će se zaključak objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/19-01/02

Ur. broj: 2156/01-01-19-2

Opatija, 24. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr