SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD OPATIJA

36.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (68/18. i 110/19) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/ 09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18 i 11/18 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2019. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 14. prosinca 2017. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednici od dana 14. listopada 2018. godine. Program i njegove izmjene objavljene su u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 37/17 i 36/18. Odlukom gradonačelnika o preraspodjeli planiranih sredstava na proračunskim stavkama za 2018. godinu od dana 31.12.2018. godine, odobrene su minimalne korekcije unutar pojedinih stavaka programa redovnog održavanja.

II. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture sastoji se od dva potprograma koji su realizirani u sljedećim veličinama.

Ukupno je Godišnji program održavanja ostvaren s 99,03%.

U vezi dijela programa koji se odnosi na redovno održavanje, ističemo da su planirani radovi izvedeni u cijelosti u svim segmentima (održavanje oborinske kanalizacije, održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih i drugih površina i opreme, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje pomorskog dobra, održavanje javne rasvjete, te u dijelu komunalnih akcija mjesnih odbora). Minimalna odstupanja koja su uzrokovana vremenskim prilikama, oštećenjima ili drugim izvanrednim okolnostima, pokrivana su na teret hitnih intervencija ili korekcijama održavanja pojedinih grupa radova.

Generalno, smatramo da je Program ostvaren u cijelosti u planiranom obimu i na visokoj razini koja je prisutan posljednjih godina.

Također napominjemo da Grad Opatija održava i jedine dvije plaže koje na našem području nose PLAVU ZASTAVU - međunarodno priznati standard kvalitete održavanja, čistoće i ekološke svijesti.

Pored plaže u Ičićima (koja tu zastavu nosi od 2004. godine), od 2015. godine nju nosi i Plaža Tomaševac.

U cijelosti su realizirani i svi programi planirani na pojačanom održavanju: fitosanitarne mjere zaštite palmi i buxusa (61.000,00 kn), preventivno orezivanje krošnji stabala (119.989,41 kn), popravak stupova javne rasvjete i orezivanje zelenila (99.747,50 kn), te brojni manji zahvati u prostoru za pripremu turističke sezone (200.000,00 kn) i dobava novih elemenata svjetlosne dekoracije (200.000,00).

Sredstva za subvencije županijskog i gradskog linijskog prijevoza putnika planirana su i plaćena Autotroleju u skladu sa zaključenim ugovorima (1.327.148,04 kn za županijski linijski prijevoz i 1.308.999,96 kn za gradski linijski prijevoz). U skladu sa zaključenim ugovorom, Grad je do 1.10.2018. g. participirao u troškovima rada reciklažnog dvorišta Lovran, gdje je omogućeno odlaganje otpada za stanovnike Ike, Oprića i Dobreća (od 1.10.2018. g. troškovi rada dvorišta uključeni su u cijenu odvoza).

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III. Tabelarni pregled ostvarenja Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. po potprogramu redovnog održavanja i potprogramu pojačanog održavanja prilog je i sastavni dio ovog izvješća.

Klasa: 363-01/19-01/63

Ur. broj: 2156/01-01-19-1

Opatija, 24. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr