SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
OPĆINA MATULJI

34.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, i 96/18) i članka 43. stavka 3. točke 12.Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/ 09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, i 7/18), na prijedlog v.d. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, Općinski načelnik dana 8. svibnja 2019. godine donosi

PRAVILNIK
O DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM
REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Dodatku 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 5/19) pod nazivom Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji u Odsjeku za komunalni sustav dodaje se iza radnog mjesta pod brojem »2. Voditelj Odsjeka za komunalni sustav« novi broj radnog mjesta i to »2a.« koji glasi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove dopune pravilnika stupaju na snagu sljedećeg dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/19-01/0018

URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0001

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MATULJI

Mario Ćiković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2103&mjesto=51211&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr