SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

24.

Temeljem članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/ 17, 04/18), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske u 2019. godini (»Narodne novine« broj 35/19) i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Baška, na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Baška, Općinski načelnik Općine Baška, dana 15. svibnja 2019. godine, donio je

PLAN
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite
od požara za 2019. godinu

1. UKLJUČIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

I.

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara temelji se na sustavu dojave požara.

Dojava požara vrši se pozivom na telefon:

- 193 Javna vatrogasna postrojba,

- 112 Centar 112

- 192 stalno operativno dežurstvo Policijske uprave Primorsko-goranske.

Na lice mjesta upućuje se odjeljenje za gašenje požara iz JVP Grada Krka (u daljnjem tekstu: JVP).

Ukoliko voditelj odjeljenja iz prethodnog stavka na licu mjesta procijeni da raspoloživim snagama nije u stanju pogasiti nastali požar, izvještava dispečera vatrogasnog operativnog centra (u daljnjem tekstu: VOC) o veličini i brzini širenja požara, ugroženosti ljudi i objekata, a dispečer VOC o zahtjevu izvješćuje voditelja smjene vatrogasne postrojbe i zapovjednika JVP.

Sukladno potrebi, mobiliziraju se najprije dodatne snage JVP, pa DVD Baška, a u stanje pripravnosti stavljaju se dva DVD-a s otoka.

2. UKLJUČIVANJE TVRTKI I SLUŽBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

II.

2.1. Distributer električne energije

Za sve zahvate na niskonaponskoj električnoj mreži (gradske transformatorske stanice, kućni priključci, podzemna i nadzemna gradska el. mreža) i mreži i uređajima do 35 kV:

- Distribucijska centrala PGŽ 0-24 tel. 324-153

Za sve zahvate na zračnim vodovima (dalekovodima) preko 35 kV i pripadajućim postrojenjima

- HOPS d.o.o. Opatija - Matulji tel. 227 - 398

Sve navedene službe raspolažu sustavom bežične mreže (radio uređaj, mobitel), pa je moguća komunikacija s istima putem Centra 112.

2.1. Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara

Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, a ako se ukaže potreba za uključenje neke od stručnih službi komunalnih poduzeća, dispečer VOC iste alarmira putem Centra 112.

Komunalna poduzeća koja prema ovom planu sudjeluju su:

- Ponikve voda d.o.o., za zahvate na javnoj vodovodnoj mreži i izvorištima - tel. 654-600

- TD Baška d.o.o., za odvoz materijala - čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, za prijevoz osoba-sudionika u akciji gašenja požara, za pružanje pomoći u ljudstvu i opremi kod požara zelenih površina kojima gospodari Općina Baška - tel. 856-133.

2.2. Osiguranje vozila i mehanizacije

Kod većih požara otvorenih prostora, radi izrade protupožarnih prosjeka i zapreka, koriste se teški građevinske strojeve (buldožeri, rovokopači).

Na području Općine Baška, kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, u smislu ispred navedenog, određeni su: Ugostiteljstvo i prijevoz »Oleander«, vl. Vanes Dekanić, Obrt »Građevinarstvo Jurešić«, vl. Darijo Jurešić

2.3. Opskrba hranom i pićem

Pri velikim intervencijama u trajanju preko 8 sati osigurava se opskrba gasitelja hranom i pićem.

Preuzimanje i dopremu hrane i pića osigurava Općina Baška, o svom trošku, kupnjom u prodavaonicama prehrambenom robom - Trgovina Krk d.d., Konzum d.d., odnosno pripremom kuhane hrane u ugostiteljskim objektima Valamar Riviera d.d. i Hotel Heritage Forza.

2.4. Služba prve pomoći

Kod velikih požara (događaju se povrede ili nesreće), uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć (liječnik, medicinski tehničar i vozač sanitetskog vozila).

Služba za pružanje prve medicinske pomoći temeljem informacije rukovoditelja akcije gašenja ili u dogovoru sa istim odlučuje o stavljanju u pripravnost Centra za opekotine u bolnici i drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici neophodnih za zbrinjavanje osoba (sanitetski prijevoz).

Na području Općine Baška, u slučaju potrebe, osim HMP, prvu pomoć pružaju djelatnici Turističke ambulante i Ordinacije opće medicine u Baški - Snježana Grgurić dr.med.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se i na web stranici Općine Baška.

Klasa: 021-05/19-02/12

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-6

Baška, 15. svibnja 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr