SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

22.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/08) Općinski načelnik Općine Baška, 14. svibnja 2019. godine, donio je

II. izmjene i dopune
Plana prijma u službu u 2019. godini

I.

U Planu prijma u službu u 2019. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 07/19, 09/19) u točki IV. stavak 2. briše se.

II.

Ove izmjene i dopune Plana prijma u službu u 2019. godini stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 119-01/18-01/2

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-5

Baška, 14. svibnja 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr