SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

52.

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18- pročišćeni tekst) ičlanka 25. Poslovnika o raduŽupana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/ 16- pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 11. ožujka 2019. godine, donio je

O D L U K U
oizmjeni Odluke o imenovanju
Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 11/03, 30/05, 35/08, 42/10, 45/12, 51/13, 22/15, 22/16 i 5/18) u članku 2. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Ognjen Šimić, Ured državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji, za člana«.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti u Povjerenstvu za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko- goranske županije razrješuje se Antonia Bakić.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 022-04/19-01/9

URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-37

Rijeka, 11. ožujka 2019.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=00001&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr