SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

51.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 29. travnja 2019. godine, donio je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci

I.

Gabrijela GorjanacKapša, predstavnica osnivača u Školskom odboru Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci razrješava se dužnosti člana Školskog odbora na osobni zahtjev.

II.

Vojko Braut, imenuje se na dužnost člana Školskog odbora Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci.

III.

Mandat novoimenovanom članu Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovan.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/19-01/15

URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-18

Rijeka, 29. travnja 2019.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=00001&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr