SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

49.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 29. travnja 2019. godine, donio je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Domskog odbora
Doma učenika Sušak, Rijeka

I.

Mirjana Dvorny i Vojko Braut,predstavnici osnivača u Domskom odboru Doma učenika Sušak, Rijeka razrješavaju se dužnosti članova Domskog odbora.

II.

SadijaHrštić i Hrvoje Miholjević, imenuju se na dužnost članova Domskog odbora Doma učenika Sušak, Rijeka.

III.

Mandat novoimenovanim članovima Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članova umjesto kojih su imenovani.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/19-01/15

URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-15

Rijeka, 29. travnja 2019.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr