SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
GRAD OPATIJA

29.

Na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/ 11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 2. svibnja 2019. godine usvojilo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA RAZVOJ

I.

U točki I. Odluke o visini naknade za razvoj (Službene novine Primorsko-Goranske županije, broj 3/10, 31/10 i 17/13 dodaju se stavak 3. i 4. koji glase:

»Naknada za razvoj utvrđena u stavku 2. ove točke obračunavati će se zaključno sa 30. travnja 2019. godine, dok se od 1. svibnja 2019. godine ona nastavlja obračunavati u iznosu od 2,08 kn/m3 isporučene vodne usluge sve do podmirenja svih obveza iz II. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, podprojekt Opatija-Lovran-Matulji (točka II. stavak 1, podstavak b.).

Više ostvarena sredstva naknade za razvoj za I. fazu utrošiti će se namjenski za gradnju vodnih građevina na području Grada Opatije sukladno programu gradnje vodnih građevina Liburnijskih voda.«.

II.

U točki II. Odluke, dodaje se stavak 3.:

»Sredstva II. faze koja su tijekom trajanja projekta I. faze korištena za pokriće dospjelih obveza I. faze neće se nadoknađivati«.

III.

U točkama II., III., IV. i V. Odluke riječ »Komunalac« zamjenjuje se riječima »Liburnijske vode« u odgovarajućem padežu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obavit će su u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/10-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-19-4

Opatija, 2. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr