SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
GRAD OPATIJA

27.

Na temelju članka 35. i članka 91. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/09, 30/09, 07/13, 3/18 i 5/18) i članka 14. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09 i 07/13), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici od 2. svibnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na
dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije

I.

Gradsko vijeće Grada Opatije utvrđuje da je dr.sc. Robert Kurelić iz Opatije, maršala Tita 120, dana 23. travnja 2019. podnio ostavku na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije.

II.

Dr.sc. Robertu Kureliću utvrđuje se prestanak prava na temelju obavljanja dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije s danom 2. svibnja 2019. godine, sukladno članku 91. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-02/8

Ur. broj: 2156/01-01-19-2

Opatija, 2. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Potpredsjednica

Gordana Grgurina, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr