SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

30.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novineo« broj 87/08, 136/12, i 15/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 26. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2019. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2018.

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. g. sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadržava opći i posebni dio proračuna. Opći dio proračuna sadrži ukupnu svotu ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda.

                                                                                                                                 I.            OPĆI DIO PRORAČUNA

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Prihodi i primici u iznosu od 47.293.555,12kn i rashodi u iznosu od 42.456.722 ,41kn u Posebnom dijelu Izvješća raspoređeni su po organizacijskoj i Prg.skoj klasifikaciji uz primjenu ekonomske klasifikacije n razini skupine, podskupine i odjeljka kako slijedi:

                                                                                                                                                II.            POSEBNI DIO

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Grad Novi Vinodolski nije se dugoročno zaduživao ili davao jamstva tijekom 2018. godine.

Članak 5.

Tijekom 2018. godine nisu nastupile okolnosti za korištenje proračunske zalihe.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018.g. stupa na snagu osmog dana od objave.

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018.g. objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/19-60/3

Urbroj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 10. svibnja 2019.g.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG
Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51250&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr