SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

15.

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine PGŽ br. 24/09, 34/09- ispr., 13/13, 19/13, 8/18) Općinski načelnik Općine Mrkopalj podnosi Općinskom vijeću na usvajanje

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mrkopalj za 2018. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 19.12.2017. godine, I izmjene programa usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 27.6.2018.. godine, II izmjene programa usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 13.12.2018. godine.

Članak 2.

Programom su planirane i izvršene slijedeće aktivnosti:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ovo Izviješće bit će objavljeno u Službenim novinama PGŽ-e.

KLASA: 022-05/19-01/01

URBROJ: 2112-05-02-19-18

Mrkopalj, 29.04.2019.

Općinski načelnik
Josip Brozović


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr