SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

13.

Na temelju odredbi članka 82.stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine« broj 124/14, 115/15 i 87/16, i 3/18) i članka 29.Statuta Općine Mrkopalj («Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09 ,34/09, 13/13 i 19/13, 8 /18 ) Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 30. travnja 2019.g. donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2018.godinu.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za 2018.godinu, na dan 31.prosinca 2018.godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.773.550,51 kn iz članka 2. ove Odluke raspoređuje se na način da se s njime pokriva dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.773.550,51 kn.

Preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine pokriti će se iz viška primitaka od financijske imovine u iznosu od 84.230,63 kn .

Preostali višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 49.670,55 kn rasporedit će se u viška prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje .

Iznos od 49.670, 55 kn viška prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće godine uključuje preneseni višak prihoda i primitaka iz ranijih godina u iznosu od 31.798,40 kn, uvećan za rezultat poslovanja 2018. godine : višak prihoda i primitaka u iznosu od 17.872,16 kn.

Članak 4.

Utvrđeni višak prihoda i primitaka u iznosu od 49.670,55 kn preraspodjelit će se u I izmjenama i dopunama Proračuna za 2019.godinu.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur.broj:2112-05-01-19-11

Mrkopalj:30.04.2019.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj
Predsjednik
Zvonko Matković

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr