SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
GRAD CRES

19.

Na temelju članka 14., stavak 1. Zakona o proračunu. (»Narodne novine« br. 87/08.,136/12.,15/15.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« br. 87/08.,14/ 13.,5/18.,25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 8. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2019. godinu (»Službene novine PGŽ« br. 38/18), u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 4., briše se stavak 2.

Članak 2.

Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/18-1/24

Ur.br. 2213/02-01-19-10

Cres, 8. svibnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr